Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

 

 1. Administratorem Danych jest:

  ESPES Sp. z o.o.
  Opacz Kolonia, ul. Ewy 4
  05-816 Michałowice
  (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie)
  e-mail: espes@espes.pl telefon: 22 753 04 41

 2. Inspektor Ochrony Danych

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą kontaktować się Państwo z:
  Inspektorem Ochrony Danych: Marcin Wasążnik – kontakt@bezpieczna-strefa.pl

 3. Jakie dane przetwarzamy?

  – Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w szczególności:

  • dane kontaktowe (w tym osobowe) przekazywane przez Państwa poprzez wysyłanie poczty elektronicznej na adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych,
  • dane kontaktowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie poprzez korzystanie z formularzy kontaktowych na naszych stronach internetowych,
  • dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie w postaci dokumentów rekrutacyjnych (CV, Życiorys, list motywacyjny) na adresy e-mail podane na naszej stronie, pocztą tradycyjną bądź dostarczone przez Państwa osobiście do naszej siedziby.

  – Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego – przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia / ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

  • dane pozostawiane w ramach poruszania się po naszych stronach w postaci plików cookies
  • logi serwera (min. adres IP, domena)
 4. Cel przetwarzania danych osobowych

  Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adresy e-mail, lub formularze kontaktowe zamieszczone na naszych stronach przetwarzamy w następujących celach:

  • odpowiedzi na zapytania handlowe,
  • nawiązanie współpracy handlowej – w tym wysyłka ofert handlowych (na Państwa prośbę),
  • realizacji procesów zamówienia,
  • realizacja procesów reklamacji,
  • w przypadku zamieszczanych ofert pracy – realizacji bieżących procesów rekrutacji.
 5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  – Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

  • w przypadku danych przekazywanych poprzez formularze kontaktowe – wyrażona przez Państwa zgoda – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • niezbędność danych do świadczenia usługi (np.: odpowiedź na zapytanie ofertowe, wystawienie faktury, zamówienia) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • pozostałe cele – prawnie uzasadniony interes administratora danych – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  – Rekrutacja

  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na danym Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy);
  • dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  – Cel przetwarzania danych nieosobowych (pliki cookie, logi serwera)
  Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

  • usprawnienia i polepszenia działania strony internetowej
  • statystycznych – do monitorowania ruchu na stronie, w celu administracji serwisem www
  • w celach zapewnienia bezpieczeństwa działania serwisu
 6. Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

  Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (np. pracownicy działu kadr, pracownicy działu handlowego, pracownicy obsługi klienta, kurierzy)
  • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie
  • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 7. Przekazywanie danych innym podmiotom

  W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

  • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane w celu możliwości wykonywania swoich obowiązków (np. pracownicy działu kadr, pracownicy działu handlowego, pracownicy obsługi klienta, kurierzy)
  • inni odbiorcy danych – podwykonawcy, firmy kurierskie
  • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
 8. Czas przetwarzania danych

  Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów gdy stanowią one podstawę przetwarzania.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

 9. Prawa użytkownika strony internetowej

  W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii.
  • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych

  Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych

  W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych.

 10. Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.Wolę cofnięcia zgody mogą Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości w formie pisemnej.